Benefice

V sobotu 19.9.2015 proběhla v areálu golfového klubu Snail benefice na podporu malých i větších dětí nemocných zákeřnou nemocí rakovinou. Myšlenka na tuto akci se zrodila nejprve v hlavě Hanky Mikolandové, která chodila za Peťou a velice si ho oblíbila. Název „Úsměv anděla“ také vymyslela a navrhla. Inspirací pro tuto a další podobné akce byla naprosto nezištná pomoc Nadace onkoláčků, založené a vedené Lenkou Klasnovou a Šárkou Osvaldovou. Tato nadace pomáhala a pomáhá dětem s onkologickým a jiným těžkým onemocněním a pomáhala i malému Peťovi a jeho mamince a bráškovi Maxíkovi. Přípravy této akce byly obestřeny neznámem. Nikdo z nás neměl doposud s podobnou akcí pražádné zkušenosti. Nápady se rodily postupně. Nejprve byla vyřešena otázka legislativy a golfový klub Snail vzal na sebe zodpovědnost za finanční stránku. Do svých stanov si vymínil pořádání benefičních akcí za výše uvedeným účelem a založil transparentní účet aby se každý, kdo přispěje, mohl na vlastní oči přesvědčit, že peníze, které takto byly získány, byly použity opravdu k danému účelu. Potom každý přiložil ruku k dílu, oslovil své kamarády a známé a vzniklo tak úžasné společenství přátel golfu, fotbalu a sportu vůbec, umělců, podnikatelů a dobrých lidí. Dokonce i příroda se s námi skamarádila a připravila nám úžasný podzimní (snad i skoro letní) den. Neuvěřitelné se stalo skutečností. O dobrou náladu, úžasnou atmosféru a poskládání programu se velice profesionálně zasloužil moderátor pan PETR VOJNAR (bez nároku na odměnu).